04Lis/17

Kartoteka Różewicza

O wiele głębszy wymiar ma jednak tragizm człowieka współczesnego. Jednym z najwybitniejszych pisarzy naszej epoki jest z pewnością Tadeusz Różewicz. Żyjemy w nowym stuleciu; poprzednie naznaczone jest wojną, śmiercią, masową zagładą. Kultura

Read More...