Wśród twórców współczesnych do motywu demonów i walki dobra ze złem powraca Paulo Coelho. W swojej książce „Demon i Panna Prym” ukazuje historię człowieka, który doznając tragicznych wydarzeń w swym życiu, wystawia innych na próbę, szukając w ten sposób swej własnej drogi. Podczas jego podróży towarzyszą mu dwa demony, dobry i zły, walczące o jego duszę. Obserwujemy naprzemienną dominację dobra i zła nad duszą bohatera, a także pojawienie się walczących sił nieczystych u boku Chantal Prym, która została wybrana przez tajemniczego gościa do swego eksperymentu. Cała opowieść stanowi walkę, której wynik jest jednak zależny od samego człowieka. Powinien on zwalczać pokusę i dokonywać właściwego wyboru, demony jego duszy ukazują mu dwie drogi, ale to do niego należy wybór. Opowieść kończy się niezgodnie z przewidywaniami wędrowca, który wyznaczył dwie możliwości zakończenia eksperymentu. Widział on jedynie dobre lub złe rozwiązanie, postrzegał świat w białych i czarnych barwach. Coelho pokazuje całkiem nowe spojrzenie na świat. Udowadnia, że wpływ demonów i innych sił nadprzyrodzonych na życie człowieka jest jedynie częściowy, gdyż tylko my sami możemy wybrać naszą przyszłość. W odmienny sposób walka o duszę człowieka przedstawiona jest w „Wielkiej Improwizacji” z III części dramatu „Dziady” Adama Mickiewicza. Tam siły nadprzyrodzone pochwalają niecny występek bohatera, by za chwile ukazać swą dezaprobatę. Ostatecznie choć towarzyszą mu siły nieczyste, duchy i głosy z zaświatów, które nie miały dobrych intencji, Konrad zostaje przez nie ocalony przed wypowiedzeniem bluźnierczych słów skierowanych przeciwko Bogu.