Józef Chełmoński https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Che%C5%82mo%C5%84ski wybitny malarz okresu pozytywizmu w swoich obrazach ukazywał ten sam problem co literatura. W obrazie „Pastuszkowie przy ognisku” chciał przemówić do widza wykorzystując nurt zwany realizmem. Obraz przedstawia dzieci, które stanowią centrum obrazu. Trójka dzieci pali ognisko na polu. Pole przedstawia pejzaż w szacie jesiennej. W oddali lekko zarysowują się chatki. Dzieci ubrane są w typowy, wiejski strój – długie koszulki do kolan, przepasane paskiem, kapelusze słomiane na głowie. Rozpalili ognisku na polanie i cała trójka z sentymentem wpatrzona jest w płonący ogień. Każde dzieci na obrazie cieszy się swobodą, niepilnowane przez rodziców. Widać, że były zżyte z naturą.