Próbę nadania kształtu biblijnemu złu podejmuje młodopolski twórca, Jan Kasprowicz. W hymnie „Dies irae”, w atmosferze strachu i obrzydzenia przedstawia Szatana jako rozpustnego, odrażającego gada, który bez żadnych skrupułów popycha ludzi do najgorszych czynów i zachowań. Kasprowicz, odważnie i prowokacyjnie zarazem, ukazuje oddalenie się człowieka od Boga i jego oddanie się w ręce zła

. Obrazuje demoralizację ludzi, poprzez opisanie aktu miłosnego między Szatanem a niewiastą, która to popełniając grzech doznaje rozkoszy, porzuca swą moralność i oddaje się wartościom hedonistycznym. Hymn „Dies irae” przedstawia zło pod postacią Szatana, który łączy w sobie ludzkie i zwierzęce cechy. Podobnie jak w Biblii, zostaje częściowo niedookreślony, a częściowo upodobniony do węża.

Godną uwagi jest również postać szatana – Lucyfera, przedstawionego w „Boskiej Komedii”, której twórcą był Dante Alighieri. Składający się z trzech części poemat, opowiada o pozaziemskiej podróży, mającej miejsce kolejno w Piekle, Czyśćcu i Raju. Na samym dnie Piekła, znajduje się jego władca, Lucyfer. Lucyfer przedstawiony jest jako ogromny, trójgłowy potwór z trzema parami skrzydeł pozbawionych upierzenia oraz przypominających mu, że był kiedyś Serafinem. Jego trzy twarze tworzące jedną głowę, są przeciwieństwem Trójcy Świętej. W swych szczękach więził trzech największych grzeszników: Judasza oraz Brutusa i Kasjusza, zdrajców Juliusza Cezara. Lucyfer w „Boskiej Komedii” http://boska-komedia.klp.pl , choć jest potężnym cezarem Piekła i uosabia całą moc i siłę zła, staje się równocześnie przytłoczony przez dobro, ukarany poprzez unieruchomienie na samym dnie podziemia i pozbawiony możliwości wydostania się z niego. „Pismo Święte”, w stosunku do Mitologii, ukazuje ograniczenie zła w ludzkim życiu. Zamyka je w podziemiach, Piekle, i sprawia, że jest ono nienamacalne ani niedostrzegane dla człowieka. Podobnie dzieje się w „Boskiej Komedii” Dantego. Natomiast Mitologia piekłem nazywała Hades, który był królestwem władcy zła i śmierci, jednocześnie wypuszczając swe demony na światło dzienne, dopuszczając do ich bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Jednak nie tylko Szatan i demony uosabiają zło.